Home > Crowdfunding

5. Investering

Indien u een groter bedrag kunt missen is het wellicht interessant voor u om met ons een andere vorm van geldschieten aan te gaan. Wij bieden investeerders een rente van 4% op hun ge├»nvesteerde vermogen. Dat kan al vanaf 1.000,– euro.

Bij voorkeur gaat dat om geld dat u wat langer kunt missen. Zodat wij niet al in de eerste exploitatiejaren (maar pas 4 jaar na opening) af hoeven te lossen. Wij zullen met investeerders individuele afspraken maken. Deze worden op schrift gesteld in de vorm van achtergestelde leningen/schuldbekentenissen. Hierin wordt vastgelegd: het rentepercentage van 4%, wanneer de rente wordt betaald (maandelijks achteraf) de schuld/lening som, wanneer er wordt begonnen met aflossen en de hoogte van de aflossingen.

Indien u geïnteresseerd bent en mogelijk meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via email: info@inde7ehemel.com Of per telefoon met Hanneke 06 14270456, of met Patrick 06 53772502.

Wij hebben voor investeerders meer informatie in de vorm van een ondernemingsplan met daarbij een exploitatie en investeringsbegroting alsmede een prognose van de haalbaarheid van onze plannen met daaruit voortkomende omzet en winst.

Het is ook mogelijk om middels het contactformulier aan te geven dat u interesse heeft, wij zullen dan contact me u op nemen.

[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]